TẢI VỀ:  2664 x 1772 725 x 482 300 x 200
HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2664 x 1772
Siêu điểm ảnh:
4.8 MP
Tác giả:
Leupold James C, USFWS
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
4720608
Từ khóa:
nhỏ, chim, cây, Nhạn, tachycineta bicolor
Được cập nhật:
2018-02-10. Tải lên: 3 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
37 x 24.6 in
94 x 62.5 cm
Trung bình:
13.3 x 8.9 in
33.8 x 22.5 cm
Cao:
8.9 x 5.9 in
22.6 x 15 cm
Cực cao:
5.9 x 3.9 in
15 x 10 cm
Siêu cao:
4.4 x 3 in
11.3 x 7.5 cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.