Độ phân giải:
2979 × 1945
Siêu điểm ảnh:
5.9 MP
Tác giả:
Barnes Dr Thomas G, USFWS
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Được cập nhật:
2018-02-10. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
trắng, họng, chim sẻ, chim, tuyết, zonotrichia albicollis
Điểm ảnh:
5794155 (≈5.9 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
41.4″ × 27″
105.1cm × 68.6cm
Trung bình:
14.9″ × 9.7″
37.8cm × 24.7cm
Cao:
9.9″ × 6.5″
25.2cm × 16.5cm
Cực cao:
6.6″ × 4.3″
16.8cm × 11cm
Siêu cao:
5″ × 3.2″
12.6cm × 8.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.