Độ phân giải:
4061 × 3249
Siêu điểm ảnh:
13.4 MP
Tác giả:
christels
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
13194189
Từ khóa:
Sói rừng, chân dung, thiên nhiên, predator, đầu, lông thú, động vật học, mắt
Tải lên:
2018-07-02
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
56.4″ × 45.1″
143.3cm × 114.6cm
Trung bình:
20.3″ × 16.2″
51.6cm × 41.3cm
Cao:
13.5″ × 10.8″
34.4cm × 27.5cm
Cực cao:
9″ × 7.2″
22.9cm × 18.3cm
Siêu cao:
6.8″ × 5.4″
17.2cm × 13.8cm
Cao cấp:
4.5″ × 3.6″
11.5cm × 9.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.