HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
5226 × 3484
Siêu điểm ảnh:
18.5 MP
Tác giả:
christels
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
NIKON CORPORATION
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
18207384
Từ khóa:
sói trắng, Hồ sơ, chân dung, chân dung, predator, đầu, lông, mắt
Tải lên:
2018-07-02
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
72.6″ × 48.4″
184.4cm × 122.9cm
Trung bình:
26.1″ × 17.4″
66.4cm × 44.2cm
Cao:
17.4″ × 11.6″
44.2cm × 29.5cm
Cực cao:
11.6″ × 7.7″
29.5cm × 19.7cm
Siêu cao:
8.7″ × 5.8″
22.1cm × 14.7cm
Cao cấp:
5.8″ × 3.9″
14.7cm × 9.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.