Độ phân giải:
1920 × 1440
Siêu điểm ảnh:
2.8 MP
Tác giả:
Kat Bautista
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2019-01-26
Từ khóa:
hoàng hôn, Đại dương, nước, cảnh quan, đám mây, Bãi biển, biển, đường bờ
Điểm ảnh:
2764800 (≈2.8 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
26.7″ × 20″
67.7cm × 50.8cm
Trung bình:
9.6″ × 7.2″
24.4cm × 18.3cm
Cao:
6.4″ × 4.8″
16.3cm × 12.2cm
Cực cao:
4.3″ × 3.2″
10.8cm × 8.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.