PIXNIO /

Tên màu sắc: súng đạn Màu thập lục phân: #406060 Màu RGB: 64 96 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)