Độ phân giải:
2441 × 1616
Siêu điểm ảnh:
4 MP
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2018-06-28
Từ khóa:
mọi người, máy tính xách tay, máy tính xách tay, người, lập trình, trong nhà
Điểm ảnh:
3944656 (≈4 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
33.9″ × 22.4″
86.1cm × 57cm
Trung bình:
12.2″ × 8.1″
31cm × 20.5cm
Cao:
8.1″ × 5.4″
20.7cm × 13.7cm
Cực cao:
5.4″ × 3.6″
13.8cm × 9.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.