Độ phân giải:
4326 × 2883
Siêu điểm ảnh:
12.7 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
12471858
Từ khóa:
lập trình viên, internet, công nghệ, máy tính xách tay, máy tính xách tay, Bàn phím máy tính
Tải lên:
2018-06-28
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
60.1″ × 40″
152.6cm × 101.7cm
Trung bình:
21.6″ × 14.4″
54.9cm × 36.6cm
Cao:
14.4″ × 9.6″
36.6cm × 24.4cm
Cực cao:
9.6″ × 6.4″
24.4cm × 16.3cm
Siêu cao:
7.2″ × 4.8″
18.3cm × 12.2cm
Cao cấp:
4.8″ × 3.2″
12.2cm × 8.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.