Độ phân giải:
4366 × 3274
Siêu điểm ảnh:
14.5 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
OLYMPUS IMAGING CORP.
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
14294284
Từ khóa:
nỗi nhớ, cũ thời, phong cách cũ, Độ mở ống kính, thiết bị, máy ảnh, ống kính, phóng to
Tải lên:
2019-01-09
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
60.6″ × 45.5″
154cm × 115.5cm
Trung bình:
21.8″ × 16.4″
55.4cm × 41.6cm
Cao:
14.6″ × 10.9″
37cm × 27.7cm
Cực cao:
9.7″ × 7.3″
24.6cm × 18.5cm
Siêu cao:
7.3″ × 5.5″
18.5cm × 13.9cm
Cao cấp:
4.9″ × 3.6″
12.3cm × 9.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.