Độ phân giải:
4073 × 2705
Siêu điểm ảnh:
11.2 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
11017465
Từ khóa:
máy ảnh, studio ảnh, Nhiếp ảnh, Độ mở ống kính, ống kính, thiết bị, công nghệ, phóng to
Tải lên:
2019-01-09
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
56.6″ × 37.6″
143.7cm × 95.4cm
Trung bình:
20.4″ × 13.5″
51.7cm × 34.4cm
Cao:
13.6″ × 9″
34.5cm × 22.9cm
Cực cao:
9.1″ × 6″
23cm × 15.3cm
Siêu cao:
6.8″ × 4.5″
17.2cm × 11.5cm
Cao cấp:
4.5″ × 3″
11.5cm × 7.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.