Độ phân giải:
5472 × 3648
Siêu điểm ảnh:
20.3 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
Canon
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
19961856
Từ khóa:
nỗi nhớ, thiết bị, ống kính, phóng to, Độ mở ống kính, Hoài niệm, phim, tập trung
Tải lên:
2019-01-09
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
76″ × 50.7″
193cm × 128.7cm
Trung bình:
27.4″ × 18.2″
69.5cm × 46.3cm
Cao:
18.2″ × 12.2″
46.3cm × 30.9cm
Cực cao:
12.2″ × 8.1″
30.9cm × 20.6cm
Siêu cao:
9.1″ × 6.1″
23.2cm × 15.4cm
Cao cấp:
6.1″ × 4.1″
15.4cm × 10.3cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.