PIXNIO »

Tên màu sắc: Nước đá
Màu thập lục phân: #e0f0f0
Màu RGB: 224 240 240 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.