máy bay cất cánh, cao máy bay cất cánh, cao 1280 × 914 (JPG, 49 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
1280 × 914
Siêu điểm ảnh:
1.2 MP
Tác giả:
Rosendahl
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Được cập nhật:
2018-01-25. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
máy bay cất cánh, cao
Điểm ảnh:
1169920 (≈1.2 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
17.8″ × 12.7″
45.2cm × 32.2cm
Trung bình:
6.4″ × 4.6″
16.3cm × 11.6cm
Cao:
4.3″ × 3″
10.8cm × 7.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.