PIXNIO /

Tên màu sắc: phai xanh
Màu thập lục phân: #60a0c0
Màu RGB: 96 160 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.