PIXNIO /

Tên màu sắc: phai xanh Màu thập lục phân: #60a0c0 Màu RGB: 96 160 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)