PIXNIO /

Tên màu sắc: phai xanh Màu thập lục phân: #6080c0 Màu RGB: 96 128 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)