PIXNIO /

Tên màu sắc: mềm màu xanh Màu thập lục phân: #60a0e0 Màu RGB: 96 160 224 (đỏ, xanh lá, xanh lam)