HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
1528 × 1565
Siêu điểm ảnh:
2.4 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Được cập nhật:
2018-01-24. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
Saturn, hành tinh, các hệ thống năng lượng mặt trời
Điểm ảnh:
2391320 (≈2.4 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
21.2″ × 21.7″
53.9cm × 55.2cm
Trung bình:
7.6″ × 7.8″
19.4cm × 19.9cm
Cao:
5.1″ × 5.2″
12.9cm × 13.3cm
Cực cao:
3.4″ × 3.5″
8.6cm × 8.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.