HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
1224 × 809
Siêu điểm ảnh:
1 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
990216
Từ khóa:
cơn bão, không gian, truyền hình vệ tinh
Được cập nhật:
2018-01-24. Tải lên: 4 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
17″ × 11.2″
43.2cm × 28.5cm
Trung bình:
6.1″ × 4″
15.5cm × 10.3cm
Cao:
4.1″ × 2.7″
10.4cm × 6.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.