Độ phân giải:
1350 × 1044
Siêu điểm ảnh:
1.4 MP
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Hướng:
Bình thường
Được cập nhật:
2018-03-25. Tải lên: 2 years trước.
Từ khóa:
xe, lịch sử, thuở xưa, nhựa, thị xã, xe, street, người dân, xe tải
Điểm ảnh:
1409400 (≈1.4 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
18.8″ × 14.5″
47.6cm × 36.8cm
Trung bình:
6.8″ × 5.2″
17.1cm × 13.3cm
Cao:
4.5″ × 3.5″
11.4cm × 8.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.