Độ phân giải:
2700 × 1842
Siêu điểm ảnh:
5.1 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Được cập nhật:
2018-03-25. Tải lên: 2 years trước.
Từ khóa:
lịch sử, các gương điển hình, người, handmade, thủ công, người phụ nữ, làm việc, nhà máy, cũ, ngành công nghiệp
Điểm ảnh:
4973400 (≈5.1 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
37.5″ × 25.6″
95.3cm × 65cm
Trung bình:
13.5″ × 9.2″
34.3cm × 23.4cm
Cao:
9″ × 6.1″
22.9cm × 15.6cm
Cực cao:
6″ × 4.1″
15.2cm × 10.4cm
Siêu cao:
4.5″ × 3.1″
11.4cm × 7.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.