Độ phân giải:
5307 × 3538
Siêu điểm ảnh:
19.1 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2018-06-30
Từ khóa:
đi lang thang, bầu trời, người phụ nữ, thể thao, hoàng hôn, nhà leo núi, cảnh quan, núi, người
Điểm ảnh:
18776166 (≈19.1 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
73.7″ × 49.1″
187.2cm × 124.8cm
Trung bình:
26.5″ × 17.7″
67.4cm × 44.9cm
Cao:
17.7″ × 11.8″
44.9cm × 30cm
Cực cao:
11.8″ × 7.9″
30cm × 20cm
Siêu cao:
8.8″ × 5.9″
22.5cm × 15cm
Cao cấp:
5.9″ × 3.9″
15cm × 10cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.