PIXNIO /

Tên màu sắc: xanh lá cây kaki
Màu thập lục phân: #808040
Màu RGB: 128 128 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.