Độ phân giải:
1945 × 1279
Siêu điểm ảnh:
2.5 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
2487655
Từ khóa:
người phụ nữ trẻ, nhiếp ảnh gia, mùa hè, lĩnh vực, thiên nhiên, cỏ, đồng cỏ, Hồ
Ngày chụp:
11. 05. 2014.
Tải lên:
2018-08-01
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
27″ × 17.8″
68.6cm × 45.1cm
Trung bình:
9.7″ × 6.4″
24.7cm × 16.2cm
Cao:
6.5″ × 4.3″
16.5cm × 10.8cm
Cực cao:
4.3″ × 2.8″
11cm × 7.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.