PIXNIO /

Tên màu sắc: quân xanh Màu thập lục phân: #608040 Màu RGB: 96 128 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)