HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
3891 × 2188
Siêu điểm ảnh:
8.7 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
8513508
Từ khóa:
mùa hè, thực vật, hoa sen, thiên nhiên, waterlily, lá, hoa trắng
Được cập nhật:
2018-04-17. Tải lên: 1 year trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
54″ × 30.4″
137.3cm × 77.2cm
Trung bình:
19.5″ × 10.9″
49.4cm × 27.8cm
Cao:
13″ × 7.3″
32.9cm × 18.5cm
Cực cao:
8.6″ × 4.9″
22cm × 12.4cm
Siêu cao:
6.5″ × 3.6″
16.5cm × 9.3cm
Cao cấp:
4.3″ × 2.4″
11cm × 6.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.