PIXNIO /

Tên màu sắc: giống nho Màu thập lục phân: #604060 Màu RGB: 96 64 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)