gạo, thực vật, đóng gạo, thực vật, đóng 2700 × 1767 (JPG, 706.5 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2700 × 1767
Siêu điểm ảnh:
4.8 MP
Tác giả:
U.S. Department of Agriculture
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Được cập nhật:
2018-01-27. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
gạo, thực vật, đóng
Điểm ảnh:
4770900 (≈4.8 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
37.5″ × 24.5″
95.3cm × 62.3cm
Trung bình:
13.5″ × 8.8″
34.3cm × 22.4cm
Cao:
9″ × 5.9″
22.9cm × 15cm
Cực cao:
6″ × 3.9″
15.2cm × 10cm
Siêu cao:
4.5″ × 2.9″
11.4cm × 7.5cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.