HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
1824 × 1208
Siêu điểm ảnh:
2.2 MP
Tác giả:
Couleur
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
2203392
Từ khóa:
Trang trí, bạc, gỗ, ngôi sao, kỳ nghỉ, Giáng sinh
Được cập nhật:
2018-04-09. Tải lên: 1 year trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
25.3″ × 16.8″
64.3cm × 42.6cm
Trung bình:
9.1″ × 6″
23.2cm × 15.3cm
Cao:
6.1″ × 4″
15.4cm × 10.2cm
Cực cao:
4.1″ × 2.7″
10.3cm × 6.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.