PIXNIO /

Tên màu sắc: khaki Màu thập lục phân: #a0a060 Màu RGB: 160 160 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)