HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
5694 × 3562
Siêu điểm ảnh:
20.6 MP
Tác giả:
Tama66
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
NIKON CORPORATION
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
20282028
Từ khóa:
bầu trời, môi trường, cối xay gió, gió, cảnh quan, kiến trúc
Được cập nhật:
2018-04-22. Tải lên: 8 months trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
79.1″ × 49.5″
200.9cm × 125.7cm
Trung bình:
28.5″ × 17.8″
72.3cm × 45.2cm
Cao:
19″ × 11.9″
48.2cm × 30.2cm
Cực cao:
12.7″ × 7.9″
32.1cm × 20.1cm
Siêu cao:
9.5″ × 5.9″
24.1cm × 15.1cm
Cao cấp:
6.3″ × 4″
16.1cm × 10.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.