Độ phân giải:
1900 × 1268
Siêu điểm ảnh:
2.4 MP
Tác giả:
Julius_Silver
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
Canon
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
2409200
Từ khóa:
kỳ lạ, đảo, nước, thiên đường, bờ biển, mùa hè, Dương, bãi biển, đảo
Được cập nhật:
2018-04-22. Tải lên: 8 months trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
26.4″ × 17.6″
67cm × 44.7cm
Trung bình:
9.5″ × 6.3″
24.1cm × 16.1cm
Cao:
6.3″ × 4.2″
16.1cm × 10.7cm
Cực cao:
4.2″ × 2.8″
10.7cm × 7.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.