Độ phân giải:
3800 × 2964
Siêu điểm ảnh:
11.4 MP
Tác giả:
christels
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
11263200
Từ khóa:
bóng tối, đêm, bóng, gương điển hình, động vật, bridle, ngựa, đầu, vành đai
Tải lên:
2018-06-20
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
52.8″ × 41.2″
134.1cm × 104.6cm
Trung bình:
19″ × 14.8″
48.3cm × 37.6cm
Cao:
12.7″ × 9.9″
32.2cm × 25.1cm
Cực cao:
8.4″ × 6.6″
21.4cm × 16.7cm
Siêu cao:
6.3″ × 4.9″
16.1cm × 12.5cm
Cao cấp:
4.2″ × 3.3″
10.7cm × 8.4cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.