Album:
Con khỉ
Siêu điểm ảnh:
23.4 MP
Tác giả:
Pixel-mixer
Thông tin khác:
SONY ILCA-77M2  f/4.5  ISO: 3200  1/2000s  110mm 

Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.