HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
3822 × 2548
Siêu điểm ảnh:
9.9 MP
Tác giả:
Devanath
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2018-11-18
Từ khóa:
Brown Monkey, Primate, APE, động vật hoang dã, xây dựng, Blue Sky
Điểm ảnh:
9738456 (≈9.9 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
53.1″ × 35.4″
134.8cm × 89.9cm
Trung bình:
19.1″ × 12.7″
48.5cm × 32.4cm
Cao:
12.7″ × 8.5″
32.4cm × 21.6cm
Cực cao:
8.5″ × 5.7″
21.6cm × 14.4cm
Siêu cao:
6.4″ × 4.2″
16.2cm × 10.8cm
Cao cấp:
4.2″ × 2.8″
10.8cm × 7.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.