HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
5133 × 3422
Siêu điểm ảnh:
17.9 MP
Tác giả:
Adrian Pelletier
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
17565126
Từ khóa:
cảnh quan, cây, sương mù, bầu trời, núi, bầu khí quyển, ngoài trời
Tải lên:
2018-08-28
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
71.3″ × 47.5″
181.1cm × 120.7cm
Trung bình:
25.7″ × 17.1″
65.2cm × 43.5cm
Cao:
17.1″ × 11.4″
43.5cm × 29cm
Cực cao:
11.4″ × 7.6″
29cm × 19.3cm
Siêu cao:
8.6″ × 5.7″
21.7cm × 14.5cm
Cao cấp:
5.7″ × 3.8″
14.5cm × 9.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.