con đường, cây, rừng con đường, cây, rừng 4428 × 2951 (JPG, 2.8 MB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4428 × 2951
Siêu điểm ảnh:
13.3 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Chất lượng hình ảnh:
240 dots per inch
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Được cập nhật:
2018-03-09. Tải lên: 2 years trước.
Từ khóa:
con đường, cây, rừng
Điểm ảnh:
13067028 (≈13.3 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
61.5″ × 41″
156.2cm × 104.1cm
Trung bình:
22.1″ × 14.8″
56.2cm × 37.5cm
Cao:
14.8″ × 9.8″
37.5cm × 25cm
Cực cao:
9.8″ × 6.6″
25cm × 16.7cm
Siêu cao:
7.4″ × 4.9″
18.7cm × 12.5cm
Cao cấp:
4.9″ × 3.3″
12.5cm × 8.3cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.