HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
5820 × 3577
Siêu điểm ảnh:
21.2 MP
Tác giả:
ulleo
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
NIKON CORPORATION
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
20818140
Từ khóa:
Flora, lá, Hoa, thiên nhiên, cây, cây, mùa thu
Được cập nhật:
2018-04-17. Tải lên: 1 year trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
80.8″ × 49.7″
205.3cm × 126.2cm
Trung bình:
29.1″ × 17.9″
73.9cm × 45.4cm
Cao:
19.4″ × 11.9″
49.3cm × 30.3cm
Cực cao:
12.9″ × 7.9″
32.9cm × 20.2cm
Siêu cao:
9.7″ × 6″
24.6cm × 15.1cm
Cao cấp:
6.5″ × 4″
16.4cm × 10.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.