Độ phân giải:
4617 × 3078
Siêu điểm ảnh:
14.4 MP
Tác giả:
photo_collections
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Chất lượng hình ảnh:
72 điểm mỗi inch
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Được cập nhật:
2018-03-22. Tải lên: 2 years trước.
Từ khóa:
tuyết, đỉnh núi, mùa đông, băng, bầu trời, cảnh quan, núi, hoàng hôn
Điểm ảnh:
14211126 (≈14.4 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
64.1″ × 42.8″
162.9cm × 108.6cm
Trung bình:
23.1″ × 15.4″
58.6cm × 39.1cm
Cao:
15.4″ × 10.3″
39.1cm × 26.1cm
Cực cao:
10.3″ × 6.8″
26.1cm × 17.4cm
Siêu cao:
7.7″ × 5.1″
19.5cm × 13cm
Cao cấp:
5.1″ × 3.4″
13cm × 8.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.