HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4319 × 2878
Siêu điểm ảnh:
12.6 MP
Tác giả:
Adrian Pelletier
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Được cập nhật:
2018-03-06. Tải lên: 3 years trước.
Từ khóa:
rừng trên bầu trời đêm sao, sao, đêm, cây, bầu trời, milky way
Điểm ảnh:
12430082 (≈12.6 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
60″ × 40″
152.4cm × 101.5cm
Trung bình:
21.6″ × 14.4″
54.9cm × 36.6cm
Cao:
14.4″ × 9.6″
36.6cm × 24.4cm
Cực cao:
9.6″ × 6.4″
24.4cm × 16.2cm
Siêu cao:
7.2″ × 4.8″
18.3cm × 12.2cm
Cao cấp:
4.8″ × 3.2″
12.2cm × 8.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.