HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4028 × 2690
Siêu điểm ảnh:
11 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
SONY
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Không gian màu:
sRGB
Chế độ phơi sáng:
Bằng tay
Chế độ đo sáng:
Đo sáng theo mẫu
Hướng:
Bình thường
Điểm ảnh:
10835320
Từ khóa:
gỗ, cây, thiên nhiên, cảnh quan, đầm lầy, nước, suối, lá
Tải lên:
2018-07-30
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
55.9″ × 37.4″
142.1cm × 94.9cm
Trung bình:
20.1″ × 13.5″
51.2cm × 34.2cm
Cao:
13.4″ × 9″
34.1cm × 22.8cm
Cực cao:
9″ × 6″
22.7cm × 15.2cm
Siêu cao:
6.7″ × 4.5″
17.1cm × 11.4cm
Cao cấp:
4.5″ × 3″
11.4cm × 7.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.