Tác giả:
Adrian Pelletier
Màu sắc hình ảnh:
  • #002020
  • #000020
  • #202020
  • #606060
  • #808080
  • #808060
  • #202040
  • #a0a080
  • #c0c0a0
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2018-12-02
Từ khóa:
Thiên đàng, khí tượng học, nắng, xanh bầu trời, thiên nhiên, bầu không gian, mây, mây
Điểm ảnh:
19169150 (≈19.5 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
74.5″ × 49.7″
189.2cm × 126.1cm
Trung bình:
26.8″ × 17.9″
68.1cm × 45.4cm
Cao:
17.9″ × 11.9″
45.4cm × 30.3cm
Cực cao:
11.9″ × 7.9″
30.3cm × 20.2cm
Siêu cao:
8.9″ × 6″
22.7cm × 15.1cm
Cao cấp:
6″ × 4″
15.1cm × 10.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.