HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
1728 × 1152
Siêu điểm ảnh:
2 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
Canon
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
1990656
Từ khóa:
trí tuệ, văn học, kiến thức, sách, giáo dục, thư viện
Được cập nhật:
2018-04-04. Tải lên: 11 months trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
24″ × 16″
61cm × 40.6cm
Trung bình:
8.6″ × 5.8″
21.9cm × 14.6cm
Cao:
5.8″ × 3.8″
14.6cm × 9.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.