PIXNIO /

Tên màu sắc: xám nhạt Màu thập lục phân: #e0e0c0 Màu RGB: 224 224 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)


Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.