PIXNIO »

Tên màu sắc: be
Màu thập lục phân: #e0c0a0
Màu RGB: 224 192 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.