HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
3755 × 2514
Siêu điểm ảnh:
9.6 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
9440070
Từ khóa:
giày dép, da, thời trang, gỗ, sàn nhà, giày trong nhà
Tải lên:
2018-06-28
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
52.2″ × 34.9″
132.5cm × 88.7cm
Trung bình:
18.8″ × 12.6″
47.7cm × 31.9cm
Cao:
12.5″ × 8.4″
31.8cm × 21.3cm
Cực cao:
8.3″ × 5.6″
21.2cm × 14.2cm
Siêu cao:
6.3″ × 4.2″
15.9cm × 10.6cm
Cao cấp:
4.2″ × 2.8″
10.6cm × 7.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.