HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2975 × 1986
Siêu điểm ảnh:
6 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
5908350
Từ khóa:
người, giày, giày dép, mặt đất, bàn chân, chân, cặp
Tải lên:
2018-06-29
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
41.3″ × 27.6″
105cm × 70.1cm
Trung bình:
14.9″ × 9.9″
37.8cm × 25.2cm
Cao:
9.9″ × 6.6″
25.2cm × 16.8cm
Cực cao:
6.6″ × 4.4″
16.8cm × 11.2cm
Siêu cao:
5″ × 3.3″
12.6cm × 8.4cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.