nguồn gốc, bidarka, tàu nguồn gốc, bidarka, tàu 2100 × 1580 (JPG, 152.8 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2100 × 1580
Siêu điểm ảnh:
3.4 MP
Tác giả:
Scheffer, Victor B, USFWS
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Đen trắng
Được cập nhật:
2018-01-25. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
nguồn gốc, bidarka, tàu
Điểm ảnh:
3318000 (≈3.4 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
29.2″ × 21.9″
74.1cm × 55.7cm
Trung bình:
10.5″ × 7.9″
26.7cm × 20.1cm
Cao:
7″ × 5.3″
17.8cm × 13.4cm
Cực cao:
4.7″ × 3.5″
11.9cm × 8.9cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.