Độ phân giải:
2100 × 1684
Siêu điểm ảnh:
3.6 MP
Tác giả:
Schmidt Rex Gary, USFWS
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Đen trắng
Được cập nhật:
2018-01-25. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
người đàn ông, uống, hình ảnh, chim, người đàn ông, Giữ, chim, vintage, ảnh
Điểm ảnh:
3536400 (≈3.6 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
29.2″ × 23.4″
74.1cm × 59.4cm
Trung bình:
10.5″ × 8.4″
26.7cm × 21.4cm
Cao:
7″ × 5.6″
17.8cm × 14.3cm
Cực cao:
4.7″ × 3.7″
11.9cm × 9.5cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.