HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4978 × 3305
Siêu điểm ảnh:
16.7 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
16452290
Từ khóa:
trà, trái cây, tulip, Hoa, bảng, trang trí, vẫn còn sống
Được cập nhật:
2018-03-18. Tải lên: 1 year trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
69.1″ × 45.9″
175.6cm × 116.6cm
Trung bình:
24.9″ × 16.5″
63.2cm × 42cm
Cao:
16.6″ × 11″
42.1cm × 28cm
Cực cao:
11.1″ × 7.3″
28.1cm × 18.7cm
Siêu cao:
8.3″ × 5.5″
21.1cm × 14cm
Cao cấp:
5.5″ × 3.7″
14cm × 9.3cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.