Độ phân giải:
3325 × 2216
Siêu điểm ảnh:
7.5 MP
Tác giả:
pics_pd
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Được cập nhật:
2018-03-20. Tải lên: 2 years trước.
Từ khóa:
thực phẩm, ăn trưa, gạo, nhà hàng, dinh dưỡng, thực phẩm, Bữa ăn, món khai vị
Điểm ảnh:
7368200 (≈7.5 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
46.2″ × 30.8″
117.3cm × 78.2cm
Trung bình:
16.6″ × 11.1″
42.2cm × 28.1cm
Cao:
11.1″ × 7.4″
28.2cm × 18.8cm
Cực cao:
7.4″ × 4.9″
18.8cm × 12.5cm
Siêu cao:
5.5″ × 3.7″
14.1cm × 9.4cm
Cao cấp:
3.7″ × 2.5″
9.4cm × 6.3cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.